Rajakylän Röllimetsää ja ostarin aluetta halutaan turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi

31.10.2018

Rajakylän Röllimetsää ja ostarin aluetta halutaan turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi
– auta tavoitteen saavuttamisessa!

Rajakylän asukkaat pääsivät ideoimaan ITU2-hankkeen asiantuntijoiden avustuksella ehdotuksia alueen turvallisuuden edistämiseksi. Muutamista ideoista asukkaat äänestivät haluavansa Rajakylän Röllimetsää ja ostarin aluetta turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Idea lähetettiin Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin ideahaasteeseen ja se valittiinkin toteutuskelpoisena ehdotuksena äänestysvaiheeseen kahden muun idean joukossa. Äänestys on käynnissä  31.10.–1.11. ja toivommekin runsaasti ääniä Rajakylän asukkaiden tueksi. Äänestysohjeet löydät täältä

ITU2-hanke –mistä on kysymys?

Oulun Rajakylän kaupunginosassa on ollut haasteita asukkaiden työttömyyden, alhaisen koulutustason ja alueeseen sitoutumattomuuden takia, mikä on näkynyt mm. ilkivallan ja väkivaltarikosten lisääntymisenä. Alueen palveluverkon harveneminen on lisäksi vähentänyt alueen vetovoimaisuutta.

ITU2-hankkeessa pureudumme haasteiden mukanaan tuomiin ongelmiin. Kehitämme Rajakylän asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja työllistymistä sekä alueen vetovoimaisuutta, siisteyttä ja turvallisuutta. Hankkeen toteuttajat ovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja se on saanut Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen 2017-2020.

Lisätiedot:

Tarja Siira
projektipäällikkö
ITU2-hanke/ ODL Työelämäpalvelut
tarja.siira(at)odl.fi

itu2.odl.fi