Liikuntaraportti - ODL Liikuntaklinikan ja UKK Instituutin tutkimusyhteistyön tuloksia

06.09.2018

ODL Liikuntaklinikka on ollut mukana tutkimusyhteistyössä UKK Instituutin kanssa toteuttamassa suomalaisten fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja fyysisen kunnon mittauksia. ODL Liikuntaklinikka toteutti Pohjois-Suomessa Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimuksen mittaukset aikuisten fyysisestä aktiivisuudesta, paikallaanolosta, unesta sekä kestävyys- ja lihaskunnosta sekä LIITU 2016 -tutkimuksessa lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon mittaukset.

Tulokset osoittavat, että aikuisten liikkumisessa ja paikallaanolossa ei ole tapahtunut muutoksia viimeisen kuuden vuoden aikana. Aikuiset viettävät valtaosan valveillaoloajastaan paikallaan ja reippaampaan liikkumiseen käytetään päivittäin alle tunti aikaa.

Lapset sen sijaan ovat aikuisia aktiivisempia: he liikkuvat vähintään reippaasti lähes kaksi tuntia päivässä sekä viettävät valveillaoloajastaan noin puolet paikallaan istuen tai maaten. Viikonloppuisin liikkuminen on vähäisempää ja paikallaanolon määrä lisääntyy iän myötä. Lapsia tulisikin kannustaa ja tukea liikunnallisten elintapojen säilyttämisessä. Vähän liikkuvilla lapsilla koulupäivän aikainen liikkuminen korostuu.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusta 30/2018.