Nova2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

29.08.2018

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PoPLi) ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö/ ODL Liikuntaklinikka ovat käynnistäneet yhteisen NOVA2-hankkeen, jossa tiivistetään urheiluseurojen, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä. Hankkeen avulla vahvistetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta ja toimintakykyä, luodaan edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistään näin syrjäytymistä

 

Lue lisää NOVA2-hankkeen tiedotteesta.