Harrastamisen mahdollisuus yhä useammalle lapselle ja nuorelle

21.06.2018

Oulun Diakonissalaitoksen organisoiman rahankeräyksen tavoitteena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia Oulussa ja Pohjois-Suomessa. Tänä vuonna tammi–toukokuussa ODL on tukenut 189 lasta ja nuorta.

Poika


Vuonna 2013 aloitettu rahankeräys on mahdollistanut harrastamisen jo sadoille lapsille ja nuorille. Viime vuonna 2017 tukea sai 287 lasta. Tietoisuus avustustoiminnasta on kasvanut, ja ODL saa avustushakemuksia lähes päivittäin. ODL ei vähennä keräyksen tuotosta omia kulujaan vaan tuotto menee lyhentämättömänä lapsille ja nuorille.

Tarve avustuksille on todellinen. Kaikilla ei ole varaa harrastaa. Esimerkiksi vanhempien työttömyyden takia moni lapsi ei pääse lainkaan harrastamaan ja monen nuoren harrastuksen jatkaminen on vaakalaudalla. Harrastaminen tuo iloa ja porukkaan kuulumisen tunnetta ja ehkäisee tutkitusti syrjäytymistä.

 

Lahjoituksia paikallisilta hyväntekijöiltä

ODL:n tämän vuoden pääyhteistyökumppanit rahankeräyskampanjassa ovat OP Oulu, Oulun Energia, Kaleva ja mainostoimisto ntrnz.  Kampanjassa ovat mukana myös Hukka, Erweko, Qstock, Osao, Oulun Suorajakelu, Galaxo, Valkea, Henri Luoma Photography hlp.fi ja Oulun Kongressitekniikka.

Lahjoituksia ovat alkuvuodesta tehneet myös Pohjois-Pohjanmaan Liikuntaopisto, Inner Wheel Oulu ry ja Oulujoen kirkon kamarikuoro.

Svenska Privatskolan i Uleåborgin kanssa järjestettiin toukokuussa hyväntekeväisyysliikuntatapahtuma, jonka tuotto lahjoitettiin koululaisten toiveesta vähävaraisten lasten harrastustoimintaan.

Lahjoituksia on saatu myös yksityishenkilöiltä.

Lahjoittajat saavat auttamisen ilon ja hyvän mielen lisäksi näkyvyyttä paikallisena hyväntekijänä. Yrityksille rahankeräykseen osallistuminen tarjoaa hyvän ja luotettavan tavan toteuttaa yhteiskuntavastuullisuutta.

 

Avustustoiminnan merkityksestä

Harrastusmaksujen karkaamisesta pienituloisten ulottumattomiin on puhuttu julkisuudessa. Yhteisöt, seurat ja järjestöt ovat puuttuneet ongelmaan, ja erilaisia kokeiluja on tehty kunnissakin. Avustuksen saaminen voi olla merkittävä asia lapsen elämässä: harrastaminen ja porukkaan kuuluminen mahdollistuu. Mieluisa harrastus suojaa monilta ongelmilta. Tutkimusten mukaan harrastaminen ehkäisee syrjäytymistä.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on puhunut köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmista. Suomen valtioneuvostolle huhtikuussa luovutetussa Vuosikirjassa Kurttila kiinnittää huomiota Suomen köyhissä perheissä elävien lasten aseman heikentymiseen viime vuosina.

– Suomessa köyhien lasten osuus kaikista lapsista on kasvussa. Tuoreimpien, vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan lapsista 10,2 prosenttia kuului pienituloiseen kotitalouteen. Tämä tarkoittaa 110 000 lasta. Tilanne on vakava ja lapset kokevat köyhyyden monet ilmiöt niin koulussa, vapaa-ajalla kuin kotona, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu tekee Vuosikirjassa useita esityksiä köyhyyden poistamiseksi. Lapsiasiavaltuutettu muun muassa esittää, että toisen asteen koulutus tulisi säätää maksuttomaksi, varhaiskasvatusoikeus palauttaa kokopäiväiseksi kaikille lapsille ja kuntien tulisi käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea enemmän vähävaraisten perheiden harrastustoiminnan tukemiseksi.

 

Harrastaminen ehkäisee syrjäytymistä ja parantaa oppimista

Useissa tutkimuksissa käsitellään harrastusten, erityisesti liikunnan syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta. Mm. valtioneuvoston tuoreessa, huhtikuussa 2018 julkaistussa tutkimuksessa kirjoitetaan näin:

–  Harrastustoiminnan, kuten liikunnan, avulla on mahdollista ehkäistä syrjäytymistä, mutta myös edesauttaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneen nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan. Arviomme mukaan 5–10 % nuorten syrjäytymisestä olisi ehkäistävissä fyysistä aktiivisuutta lisäämällä, mikä tarkoittaisi yhteiskunnalle 70–140 miljoonaa euroa vähäisempiä kustannuksia.

– Syrjäytymisen ehkäisy vaatii laajaa eri poliittiset hallinnonalat ylittävää yhteistyötä, mutta yhteiskunnan tuen lisäksi myös yksilön omalla toiminnalla on usein ratkaiseva merkitys. Opiskelu- tai työyhteisön ulkopuolelle jääneen nuoren kohdalla harrastustoiminnan, kuten liikunnan, voidaan olettaa vaikuttavan syrjäytymisen ehkäisyyn osallisuutta ja kiinnittymistä tukemalla. Tällöin esimerkiksi ohjatusti tapahtuva liikunta tai seuratoiminta antaa syrjäytyneelle kokemuksen kuulumisesta yhteisöön ja parhaimmillaan myönteisiä onnistumisen kokemuksia. Lisäksi ryhmäliikunta on keino löytää ystäviä, joiden puute saattaa altistaa monien muiden tekijöiden lisäksi syrjäytymiselle. Toisaalta fyysinen aktiivisuus on myös keino purkaa energiaa ja näin parantaa keskittymiskykyä, minkä lisäksi fyysisellä aktiivisuudella on myönteinen yhteys muistiin parantuneen verenkierron ansioista.

Tommi Vasankari, Päivi Kolu (toim.): Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset

Viime vuosien aikana tutkimus liikunnan ja koulumenestyksen yhteydestä on lisääntynyt huomattavasti. Opetushallituksen julkaisun mukaan liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matemaattisissa aineissa. Myös osallistuminen urheiluseurojen harjoituksiin ja liikuntakerhoihin on ollut yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Fyysisen aktiivisuuden on havaittu vaikuttavan myönteisesti lasten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin, tarkkaavaisuuteen sekä yleisiin tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Liikunta vaikuttaa edullisesti paitsi lasten fyysiseen myös psyykkiseen terveyteen. Liikunnallisella elämäntavalla on merkittävä vaikutus kokonaisvaltaiseen terveyteen kaikissa elämänkulun vaiheissa.

Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin: Liikunta ja oppiminen

 

Haastatteluja harrastamisen tärkeydestä

Haastattelusarja, jossa tunnetut oululaiset kertovat lapsuuden harrastuksistaan ja harrastamisen merkityksestä, on polkaistu käyntiin Kärppä-kapteeni Lasse Kukkosen haastattelulla. Haastattelu on julkaisu ODL:n sivuilla, somessa ja pätkä YouTubessa: https://www.odl.fi/fi/ajankohtaista/111/lasse-kukkonen-kertoo-harrastamisen-tarkeydesta