Tutkijamme Henri Isojärven väitös: Liikunta edistää ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä

05.06.2018

Tutkimuksen mukaan ylipainoisilla henkilöillä on nähtävissä negatiivisia muutoksia ääreishermoston toiminnassa ennen tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Toisaalta jo vähäinen liikunta voi edistää ääreishermoston terveyttä. Tiedot käyvät ilmi Oulun yliopistosta väittelevän Henri Isojärven väitöstutkimuksesta.

ODL Liikuntaklinikalla ja Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 40 ylipainoista henkilöä, joiden painoindeksi oli keskimäärin 34 ja keski-ikä 49 vuotta. Tutkittavien ääreishermoston toimintakykyä mitattiin hermoratatutkimuksella. Liikuntahistoria selvitettiin kyselyllä ja nykyinen fyysinen aktiivisuus mitattiin askelmittarilla. Kestävyyskunto mitattiin polkupyöräergometritestillä.

Tutkimuksessa selvisi, että säännöllinen liikunta ja hyvä kunto edistävät ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä. ”Jo vähäisellä liikunnan lisäyksellä voi olla positiivinen vaikutus ääreishermoston toimintaan, minkä vuoksi ylipainoisia on tärkeää kannustaa liikkumaan”, toteaa Isojärvi.

Ääreishermoston vaurioituminen on tyypillinen tyypin 2 diabeteksen komplikaatio. Suomalaisista arviolta noin 450 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta, ja heistä jopa 50 %:lle diabetes aiheuttaa jossain sairauden vaiheessa ääreishermoston vaurioitumista eli diabeettista neuropatiaa.

”Diabeettisen neuropatian ehkäisyyn ei ole tällä hetkellä lääkettä. Liikunnan lisäyksellä on saatu lupaavia tuloksia maailmalla niin diabeettisen neuropatian ehkäisyssä kuin hoidossakin. Väitöstutkimukseni tukee liikunnan ja fyysisen kunnon merkitystä ääreishermoston toimintakyvyn ylläpitämisessä ylipainoisilla henkilöillä”, Isojärvi kertoo.

Tavallisesti diabeettiseen neuropatiaan liittyvät vauriot näkyvät ensin alaraajojen tuntohermoissa, ja oireina ovat esimerkiksi kipu ja tunnottomuus jalkaterissä. Myös liikehermosäikeet voivat vaurioitua, jolloin oireina on esimerkiksi tasapainovaikeuksia ja lihasheikkoutta.

Tuntohermojen vaurioituminen edesauttaa diabeetikkojen jalkahaavaumien syntymistä, koska tuntopuutosten takia esimerkiksi kengän aiheuttamaa hiertymää ei havaita ajoissa. Nämä jalkahaavat voivat tulehtua ja pahimmassa tapauksessa johtaa amputaatioihin. Diabetes onkin merkittävin syy alaraaja-amputaatioihin.


TtM, KTM Henri Isojärvi väittelee Oulu yliopistossa lauantaina 9. kesäkuuta. Lääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Association of glucose metabolism, physical activity and fitness with peripheral nervous system function in overweight people (Sokeriaineenvaihdunnan, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteys ylipainoisten henkilöiden ääreishermoston toimintaan.) Vastaväittäjänä toimii dosentti Arja Uusitalo Helsingin Urheilulääkäriasemalta ja Työterveyslaitokselta, ja kustoksena professori Raija Korpelainen. Väitöstilaisuus alkaa Kastellin tutkimuskeskuksen auditoriossa (Aapistie 1) klo 12.

Väittelijän yhteystiedot: TtM, KTM Henri Isojärvi, henri.a.isojarvi(at)gmail.com, puh. 0409012367

Väitöskirja