Stressivapaa yrittäjä?

18.05.2018

Lounas maistuu Fuchka ravintolassa. Ruokailun lomassa käymme palautekeskustelua Sanna Leskelän ja Elisa Lampelan kanssa Stressivapaa Yrittäjä?-  Mikroyrittäjien koulutussarjasta, johon he osallistuivat syksyn-kevään aikana. Molemmat naiset ovat yksinyrittäjiä; Sannalla on Käännöspalvelu Sanna Leskelä ja Elisalla Citytassut yritys. Koulutuskokonaisuus on osa BusinessOulun Tuottava muutos –hanketta, jossa ODL Työnsujuvuuspalvelut toimivat palveluntarjoajana. Koulutussarjan teemoitetuissa tapaamisissa yrittäjät pääsivät pohtimaan omaan työhyvinvointiin liittyviä asioita ja asettamaan työhyvinvointia edistäviä tavoitteita ja suunnitelmia sekä väliajoilla toteuttamaan niihin suuntaavia tekoja. Koulutussarjan sisältö suunniteltiin yhdessä osallistuneiden yrittäjien kanssa. Sanna ja Elisa kertovat lounaan lomassa tuntemuksistaan koulutuksen jälkeen.

Koulutuksessa oppi tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, joista yksi keskeisin asia on oma työ. ”Työ, jota teen on tärkeää”. Ovat Sanna ja Elisa havainneet koulutuksen myötä. ”Silmät ovat avautuneet työn suhteen, tämähän on kiva homma. Kurssilla opeteltiin hahmottamaan asioita jotka ovat itselle tärkeitä, myös vapaa-ajalla. Oman työn arvioiminen, omien rajojen kuunteleminen, omassa työssä kehittymisen arviointi ja EIn sanominen ovat merkittäviä asioita. Ei kannata rehkiä liikaa, käteen saattaa jäädä vähemmän ja tasapaino työn ja vapaa- ajan välillä ei hahmotu. Kun työ on pelkkää suorittamista, hyvinvointi jää taka-alalle ja silloin usein lannistuu. ” Moni Sannan ja Elisan tuntemista  aloittavista yrittäjistä lopettaa, koska uupuu. He neuvovatkin, että kannattaa miettiä mikä on kannattava ja itselle sopiva businessmalli.

Elisa kuvaa,  että hän ei tiennyt aiemmin mitä palautuminen on. Nyt koulutuksen myötä hänellä on antaa suosituksia palautumiseen.: ” On tärkeää pitää pieniä lepohetkiä työpäivän aikana ja työsuoritusten välillä. Tämä edesauttaa, että työpäivän ja työviikon jälkeen kuormitus ehtii katketa. Olo on ihan erilainen; on enemmän energiaa. Tein koulutuksen aikana yrityksessäni myös konseptin muutoksen.  Konseptin muutos vaati suuria tunteita ja itsepäisen päätöksen. Tuntui, että taakka putosi harteilta. Nyt tiedän mihin asioihin keskityn yrityksen liiketoiminnassa.”

Puhuimme koulutuksessa myös vertaistuen merkityksestä. Vertaistuki koettiin yrittäjien keskuudessa tärkeäksi, koska kuuli muiden kokemuksia ja vinkkejä siitä miten asioita voi hoitaa. Muilta oivaltaminen ja oppiminen olivat hyödyllistä. Myös tunteiden jakaminen koettiin merkittäväksi. Yrittäjien hyvinvointia havainnollistettiin tarjoamalla mahdollisuus hyvinvointia laaja-alaisesti mittaavaan energiatestaukseen. Sanna ja Elisa kuvasivat, että he saivat hyödyllistä tietoa energiatesteistä ja suositukset miten edetä. Energiatesteillä saatiin näkyväksi se, kuinka paljon energiaa jää töiden jälkeen vapaa-ajalle.  Alkutestauksen jälkeen keskusteltiin tuloksista, suosituksista ja palautumisen merkityksestä. Seurantatestillä tarkasteltiin tilanteen mahdollista muutosta muutaman kuukauden kuluttua.  Sannalla tulokset olivat parantuneet ja  Elisalle tuli myös lisäenergiaa vapaa-ajalle – myös  uni maistuu paremmin, mitä kurssin alussa. Hän kuvasikin: ”Prosessin vaikutusta oli mielenkiintoista testata energiatestillä ja tulokset olivat hämmästyttävän positiivisia jo lyhyessä ajassa.”

Koulutuksessa keskusteltiin paljon myös työstä, joka on keskeinen työhyvinvoinnin tekijä. Sanna kuvaa omaa työtään yksinyrittäjänä hyvinkin joustavaksi: kukaan muu ei määrittele mihin aikaan vuorokaudesta hän tekee työnsä kotona, deadline toki antaa kehyksen mihin mennessä pitää olla valmista asiakkaalle. Aikaisemmin Sanna koki paineita omasta joustavasta työtavastaan, nyt hän kertoo tehneensä ajattelun muutoksen - hän on hyväksynyt oman yksilöllisen työrytmin, joka sopii hänelle ja hän muistuttaa kuinka tärkeää on lähteä välillä kotoa pois vaikka harrastusten pariin tai pitää yhteyksiä verkostoon.  

Molemmat toivovat, että heidän käymä palautumisen luentosarja toteutetaan joskus uudestaan, sillä se oli tosi hyvä ja antoi hyviä käytännön vinkkejä työn kuormituksen vähentämiseksi ja palautumisen lisäämiseksi.” Suosittelen vastaavaa luentosarjaa yrittäjille, jotka kokevat työnsä liian raskaaksi tai kokevat, ettei töiden ohella riitä voimia mihinkään muuhun elämässä. Työtä helpottavia rutiineita ja työstä palautumista voi jokainen opetella ja ihan pienilläkin muutoksilla on yllättäviä vaikutuksia. Itse toteutin aika isoja muutoksia työelämässä ja opettelin ottamaan palautumisen osaksi jokapäiväistä elämää. Muutokset vaativat päättäväisyyttä, mutta olen tyytyväinen muutoksiin. ” Elisa sanoo.

Lisätiedot:

Marja Loponen
Työyhteisökehittäjä
marja.loponen@odl.fi
050 312 5684

www.odl.fi/sujuvatyo

Business Oululla on käynnissä Tuottava muutos -hanke pienyrittäjille, jossa olemme palveluntuottajana! Hae edullista konsultaatiota ja koulutusta yrityksellesi tai yrittäjäryhmälle!  Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava kokonaisuus.