Osaanko auttaa aidosti?

20.04.2018

Positiivarien sähköisessä kirjeessä oli Sören Kirkekaadin seuraavanlaisia sanoja: ” Jos haluan johdattaa henkilön kohti määrättyä tavoitetta, täytyy minun ensin paikantaa, missä hän on, ja aloittaa sieltä…..”

Tarjoamme Hope-kuntoutuksessa viranomaisroolista vapaata tukea. Mitä sellainen tuki on asiakkaan näkökulmasta?

Palvelumme piiriin tullessaan asiakkaamme ovat - joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta - olleet mukana erilaisissa viranomaiskuvioissa jopa useiden vuosien ajan. Heidän elämäänsä on tarkasteltu suurennuslasilla ja on nostettu esille huolenaiheet perheen arjessa, ihan niin kuin asiaan kuuluukin. Kokemus on silti, kaikesta tarpeellisuudestaan huolimatta, heille itselleen ollut aina vaikea.

Kun perheen tilanne on kriisiytynyt siihen pisteeseen, että lapsen/lasten sijoittamista toisaalle aletaan vakavissaan pohtia, on kokemus aina vanhemmille raskas. Näin on myös silloin, kun vaikkapa nuori oireilee niin rankasti, että vanhemmat joutuvat turvautumaan nuoren sijoitukseen, pelastaakseen nuoren omalta tuhoisalta käytökseltään. Lapsen siirtyminen pois perheensä parista on aina kriisi.

Kaikki tuo puuttuminen perheen sisäisiin asioihin, oli se kuinka välttämätöntä tahansa, on suuri haaste perheelle. Vanhemmat kokevat osallisuuden menettämistä, vaikutusmahdollisuuksien kaventumista ja negatiivisten puolten korostamista, kerta toisensa jälkeen.

Meidän roolimme on tulla vastaan, esimerkiksi juuri tuossa hetkessä. Tarjota turvallinen paikka tunteiden sanoittamiselle. Alkuun tarjoamamme apu on selkeästi kriisityötä. Tuemme vanhempia tunnekuorman alla, olemme kuuntelevina korvina; ”paikannamme, missä hän on, ja aloitamme sieltä.” Annamme heille esimerkiksi tietoa kriisiin kuuluvista normaaleista tunnereaktioista. Helpotus on ollut toisinaan suuri, kun asiakas on todennut, että ”en minä olekaan sekoamassa, vaan tämä kuuluu asiaan”.

Vanhemmat kokevat suurta häpeää tilanteessaan ja syyllisyydentunteet painavat. Näistä näkökulmista katsottuna heille on tärkeä ja helpottava tieto, että on paikka jossa heitä kuuntelevat ihmiset, jotka eivät ole viranomaisia ja jotka eivät tee päätöksiä heidän lapsiinsa liittyen. Vanhemmat saavat ilman arvioiduksi tulemisen pelkoa mahdollisuuden tuulettaa tunteitaan ja ajatuksiaan vapaasti ulos, purkaa pahan olonsa ja keventää kuormaansa.

Turvallisuuden ohella pyrimme tarjoamaan heille rinnalla kulkemista. Jokaisessa ihmisessä on omat vahvuutensa ja noista lähtökohdista teemme työtämme. Vahvistamalla hyvää, tukemalla positiivisia puolia ja nostamalla esiin heidän omia voimavarojaan, kannustamme ja tuemme heitä tekemään niitä muutoksia, jotka ovat heidän tilanteessaan tarpeellisia.

Minna Lehmonen
Vastaava kuntoutusohjaaja
Erityistason verkosto- ja perheterapeutti

Hope-kuntoutus
ODL Hoivapalvelut