Ajankohtainen tiedote ODL:n toimintaan liittyen

01.04.2020

(Päivitetty 18.3. klo 9.20)

Vierailukielto:

ODL:n kaikissa asumispalveluissa on perjantaina 13.3.2020 aloitettu kaikkia vierailijoita ja omaisia koskettava vierailukielto infektioriskin minimoimiseksi PPSHP:n infektiolääkärin suosituksen mukaisesti.

Vierailukielto tarkoittaa sitä, että kaikkia ulkopuolisia vierailuja vältetään. Olemme perunut toistaiseksi ulkopuoliset ennalta sovitut vierailut tai esiintymiset asumisyksiköihin. Lisäksi on peruttu kaikki vapaaehtoistoiminnan kautta järjestetty toiminta toistaiseksi.

Tällä toimenpiteellä haluamme suojata riskiryhmään kuuluvia asiakkaitamme ja myös heidän hyvinvoinnistaan huolehtivaa henkilökuntaa.

Välttämättömistä vierailuista vierailijat sopivat etukäteen asumispalveluiden kodin henkilökunnan kanssa.

Hengellinen tuki:

ODL:n Hoivapalveluiden yksiköissä järjestettävät hartaudet on peruttu toistaiseksi.  ODL:n diakoniatyön päällikkö Outi Uusimäki sekä tilanteen mukaan paikallisseurakuntien papit ovat käytettävissä yksityistä ehtoollista varten ja sielunhoitotilanteisiin, mikäli sellaiselle on tarvetta. Näistä tapauksista neuvotellaan erikseen hoivayksikön kanssa.  

Seurakunnat lähettävät jumalanpalveluksia ja mahdollista muuta hartaustoimintaa internetin välityksellä paikallisen käytännön mukaan.

Lisätietoa:

 • Kempeleen seurakunta: kempeleenseurakunta.fi
 • Limingan seurakunta: liminganseurakunta.fi
 • Lumijoen seurakunta: lumijoenseurakunta.fi
 • Oulun tuomiokirkkoseurakunta: virtuaalikirkko.fi
 • Ylitornion seurakunta: ylitornionseurakunta.fi

Omaishoidettavien päivätoiminta ja kotikuntoutus:

Päivätoimintaryhmät sekä kotikuntoutuskäynnit on  peruttu toistaiseksi. Työntekijät ilmoittavat myöhemmin  asiakkailleen, milloin ryhmien kokoontuminen sekä kotikuntoutuskäynnit aloitetaan seuraavan kerran.

Lasten-, nuorten- ja perhepalvelut:

Asumispalveluita koskeva vierailukielto on voimassa kaikissa yksiköissämme. Asiakkaita on tiedotettu ja valistettu valtioneuvoston ohjeistuksesta. Koulujen sulkeuduttua koulutyötä jatketaan yksiköissä koulun ohjeistuksen mukaan henkilöstömme tukemana. Erillisen henkilöstösuunnitelman mukaiset toimenpiteet on otettu käyttöön 18.3.2020 aamuvuorosta alkaen. Oulun seudun Aurorakotien henkilöstöä on lisätty arki-aamuvuoroihin yhden sote-tutkinnon omaavan työntekijän verran yhtiön keskeytyneen toiminnan henkilöstöstä. Tämä on tehty asukkaiden koulutyön ja arjen välttämättömien toimintojen turvaamiseksi.

Lastensuojelun avopalveluiden toimintaa on jatkettu normaalisti. Kuitenkin siten, että sovittuja tapaamisia asiakkaiden toimesta on terveysperustein peruttu. Osa avopalvelukäynneistä on korvattu etäyhteyksillä menettelyn soveltuessa käytettäväksi.

ODL:n vapaaehtoistoiminta:

Vapaaehtoistoiminta (keikka-apu, ryhmätoiminnot ja ystävätoiminta) on tauolla toistaiseksi. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset voivat, mikäli tämä on mahdollista asiakkaan puolelta, olla yhteydessä tuettaviin puhelimitse tapaamisten sijaan.

Yhteisötoiminnan laulutilaisuuksien (29.4., 27.5.) osalta selvitetään mahdollisuutta tilaisuuksien järjestämiseen virtuaalilaulutilaisuutena. Tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

PAKUn ryhmätoiminnot ovat tauolla toistaiseksi. Avustustoiminnan hakemuksia käsitellään seuraavan kerran huhtikuussa, ja avustuspäätösten tekemisessä sekä maksatuksissa tulee olemaan viivettä.
 

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut:

 • Yksilöohjaukset/-vastaanotot palveluissamme toteutuvat normaalisti. Yhteydenotot toivomme ensisijaisesti puhelimitse ja ajanvarauksella tapahtuva asiakasvastaanotto toteutetaan sovitusti, mutta mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Voit olla puhelimitse yhteydessä työntekijään, mikäli sinulla on infektio-oireita ja haluat perua ajanvarauksen. Sovitut kotikäynnit ja tapaamiset toimitilojemme ulkopuolella perutaan toistaiseksi.

 • Ryhmätoiminnot perutaan / muokataan etäyhteydellä toteutettavaksi 13.4. saakka hallituksen linjauksia mukaillen. Toimitiloistamme ulospäin suuntautuvat retket, liikuntakäynnit ja tapahtumiin osallistumiset perutaan toistaiseksi.

ODL Liikuntaklinikka

 • Lääkäreiden, ravitsemusterapeuttien ja fysioterapeuttien yksilövastaanotot jatkuvat normaalin tapaan

 • Kuntotestaustoiminta jatkuu normaaliin tapaan yksilötestien osalta. Ryhmätestit on peruttu tai muutettu yksilötesteiksi

 • Etävastaanottoaikoja voi varata lääkäreille, ravitsemusterapeutille ja liikuntafysiologille soittamalla ajanvarausnumeroomme 08 313 2154

 • Koulutustilaisuudet ja yleisöluennot on peruttu toukokuun loppuun saakka. Uudet ajankohdat ilmoitetaan kevään aikana www-sivuillamme ja facebookissa. Jo maksetut osallistumismaksut palautetaan ja olemme yhteydessä kaikkiin henkilökohtaisesti asian tiimoilta

 • Etäkoulutukset toteutuvat suunnitellusti

 • Hankkeiden ryhmätoiminnot on keskeytetty toistaiseksiSuosittelemme etäyhteydenottoa aina, jos sinulla on mitään hengitystieoireita tai tunnet itsesi flunssaiseksi.