Tutkimushankkeet

ODL edistää väestön hyvinvointia myös tieteellisen tutkimuksen avulla. Tutkimus perustuu Oulun Diakonissalaitoksen arvoihin, vahvaan osaamiseen ja tieteiden väliseen yhteistyöhön.

Tieteellistä tutkimusta tehdään erityisesti ODL Liikuntaklinikalla, joka on korkeatasoinen, opetus- ja kulttuuriministeriön tukema liikuntalääketieteen osaamiskeskus.

ODL Liikuntaklinikalla tutkitaan tällä hetkellä erityisesti liikunnan merkitystä ja keinoja lasten, nuorten ja ikääntyneiden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Tutkimukset toteutetaan Terveysliikunta elämänkaaressa -tutkimusohjelmassa, jossa tekee väitöskirjaansa kymmenkunta jatko-opiskelijaa. Tutkimusohjelman johtaja on professori Raija Korpelainen