Työllistymishankkeet

Työllistymishankkeissa tuemme erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden hyvinvointia ja parannamme heidän mahdollisuuksiaan sijoittua työelämään. Tarjoamme hankkeiden kautta uusia mahdollisuuksia toteuttaen alueellisia työllisyysstrategioita.

Jokaisen ODL:n toteuttaman työllisyyttä edistävän hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden työllistymisvalmiuksia, edesauttaa työllistymistä sekä toimia yhteistyössä muiden työllisyyttä edistävien tahojen kanssa.

Tarjoamme palveluja niin työnhakija-asiakkaille kuin työnantajillekin, tavoitteena saada työvoiman kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla kohtaamaan.

Työllistymishankkeita rahoittavat tällä hetkellä ODL:n lisäksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Oulun kaupunki ja Ylitornion kunta.

Hyty – Hyvinvointia oululaisille työnhakijoille
Väylä – Ylitornion työnhakijoille