Hyvinvointihankkeet

Uutta tekemässä-UUTE 2015-2018

UUTE -hanke

LIITY2! Liikettä työpäivään – energiaa elämään

LIITY-hanke on ODL Liikuntaklinikan, Laturi Corporation Oy:n ja Talenom Oy:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on työyhteisön energisyyden ja vireyden lisääminen terveysliikuntaa edistämällä.

ESIKOTO -Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

ESIKOTO-hankkeen tavoitteena on luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden ja jossa toimijoilla, erityisesti järjestöillä, on selkeät roolit ja tarvittava osaaminen ja työkalut esikotouttavaan työhön. Hanke järjestää turvapaikanhakijoille matalankynnyksen aktivoivaa toimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä kouluttaa ja kehittää turvapaikanhakijoiden kanssa toimivaa verkostoa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Vuolle Setlementti ry, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen toiminta-alueena ovat Oulu, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Kuusamo.

ITU -esiselvityshanke

ITU -esiselvityshanke

Virettä firmaan – Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin

Virettä firmaan -hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja sitä kautta edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä toimialan nopeassa muutoksessa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hanke edistää myös yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista.

OMIN VOIMIN – Limingan liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta – Liikuntaneuvonnan hyödyntäminen osana kunnan terveyspalveluita

OMIN VOIMIN! –hanke tuottaa arvokasta tietoa ja uusia yhteistyössä toteutettavia toimintamalleja liikuntaneuvonnan hyödyntämisestä osana kunnan terveyspalveluita.

Nevo Tiija – uusi aika -hanke (2016 – 2018), Uskalla – it`s possible!

Nevo Tiija – uusi aika -hanke pureutuu romanien työllisyyteen liittyviin kysymyksiin. Hankkeessa työskennellään nuorten ja aikuisten romanien sekä perheiden kanssa, jotka tarvitsevat tukea työllisyyspolullaan. Mukana valtakunnallisessa työskentelyssä on järjestöjä ja kaupunkeja. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoilla. Rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).