Kehittämishankkeet

ODL toteuttaa aktiivisesti erilaisia kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Kehittämishankkeisiin kuuluvat mm. erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeet, terveysliikunnan edistämishankkeet, työllistymisen edistämisen hankkeet sekä syrjäytymistä ehkäisevät hankkeet.

Kehitämme hankkeissa uusia menetelmiä ja työkaluja sekä tietoa, jotka ovat paitsi alueellisesti, myös valtakunnallisesti hyödynnettävissä väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kehittämishankkeita toteutetaan ODL:n omalla rahoituksella sekä ulkopuolisella hankerahoituksella. Erillisiä hankkeita rahoittavat mm. ESR ja EAKR, RAY, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kela, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä TEKES.

Ammatillisen koulutuksen Työelämän ja palvelutehtävän hankkeet ovat työelämän tarpeista lähteviä työelämän lähiesimiesosaamista vahvistavia projekteja. Ammatillisen koulutuksen rahoitukset tulevat Opetushallitukselta, OKM:ltä ja Ely-keskukselta.