Opinnäytetyöt

2015

 • Maisa Niemelä: Nuorten miesten itsearvioitu ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus ja istuminen. Pro-gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto. Linkki kokotekstiin
 • Pesonen M: Nuorten miesten aktiivisuuden seuranta ja sen vaikutus omaan aktiivisuuteen. Pro-gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto.
 • Laura Sulosalmi: Nuorten miesten ravitsemustietokäyttäytyminen. Pro-gradu -tutkielma 2015. Oulun yliopisto. Linkki kokotekstiin

2014

 • Neea Alho: Nuorten miesten liikuntaan aktivoituminen MOPO-pilottitutkimuksessa. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.
 • Maarit Ervasti: Nuorten kokemuksia kuntoutuksesta Nuorten Starttipajalla. Opinnäytetyö 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Aki Hentilä: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000-2012. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.
 • Jenni Kesti: Association between physical performance and allcause and cardiovascular mortality in men and women – A follow-up study of 3033 subjects. Syventävien opinäytetyö 2014. Oulun yliopisto.
 • Anssi Miettinen: MOPO-tutkimukseen osallistuneiden Oulun kutsunnanalaisten kunto vuonna 2013. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.
 • Johanna Sämppi: Kun elämä ei etene. Tsempin työ nuorten kokemana. Opinnäytetyö 2014. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Erkki-Pekka Terho: Lifestyle factors and site-specific risk of hip fracture in community dwelling older women – a 13 year propective population-based cohort study, BMC Musculoskelet disord. 2012 Sep 14;13:173. Syventävien opinnäytetyö 2014. Oulun yliopisto.
 • Petra Tjurin: Pelillisyyden keinot fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun ylopisto.
 • Minna-Liisa Turska: Mobiilisovellukset liikkumisen edistämisessä. Kandidaatin tutkielma 2014. Oulun yliopisto.
 • Jaana Ukonaho: Nuorten miesten fyysistä aktiivisuutta edistävät ja rajoittavat tekijät ja niiden yhteys istumisen määrään. Opinnäytetyö YAMK 2014. Lapin ammattikorkeakoulu.

2013

 •  Maisa Niemelä: Valoaltistuksen vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja mielialaan nuorilla aikuisilla. Kandidaatin tutkielma 2013. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto.
 • Jussi-Pekka Reetta: Moportaalipalvelun osallistava testaus. Kandidaatin tutkielma 2013. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto.
 • Marjukka Nurkkala: Syömiskäyttäytymisen muutokset elintapaintervention aikana lihavilla työikäisillä.Pro gradu -tutkielma 2013. Itä-Suomen yliopisto.
 • Mahsa Modarres: Huojunnan yhteys kaatumisen seurauksena syntyneisiin murtumiin. Syventävien opinnäytetyö 2013. Oulun yliopisto.
 • Mahsa Morres: Huojunnan yhteys kaatumisen seurauksena syntyneisiin murtumiin ikääntyneillä naisilla. Pro Gradu 2013. Jyväskylän yliopisto.
 • Matti Laitamäki: Timed up and go -testin yhteys alaraajojen maksivoimaan ja voimantuottonopeuteen ikääntyneillä naisilla, joilla on matala luuntiheys. Syventävien opinnäytetyö 2013. Oulun yliopisto.

2012

 • Anna-Kaisa Mattanen: Body mass index is associated with calcaneal bone moss in children. Syventävien opinnäytetyö 2012. Oulun yliopisto.

2011

 • Tim Luoto: Televisiota, musiikkia ja kavereita kyberavaruudessa. Oululaisten kutsuntavelvollisten sähköisten joukkoviestinten ja sosiaalisen median käyttö 2009-2010. Pro gradu 2011. Oulun yliopisto.
 • Anna-Kaisu Karppinen: Physical activity and fitness in 8-year-old overweight and normal weight children. Pro gradu 2011. Oulun yliopisto.
 • Erna Saari: Ravintokäyttäytyminen ja liikunta-aktiivisuus nuorilla miehillä. Syventävien opinäytetyö 2011. Oulun yliopisto.
 • Jenni Kärsämä: Lihaa ja lihasta? Hegemonisen maskuliinisuuden piirteet oululaisten nuorten miesten raportoidussa terveyskäyttäytymisessä 2010. Opinäytetyö 2011. Oulun yliopisto.

2010

 • Laurila Elisa: Methods of measuring physical activity in challenging populations. Diplomityö 2010. Oulun yliopisto.
 • Anna-Liisa Rasila: Tekonivelleikatun asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen erikoistumisopinnot. Opinnäytetyö 2010. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
 • Taina Linna: Ohjatun kolmen kuukauden mittaisen ryhmäliikunnan vaikutus lihavuusleikatun potilaan fyysiseen aktiivisuuteen, “Sain elämäni takaisin”. Opinnäytetyö 2010. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.