Julkaisut

Julkaisemme ODL:n tutkimus- ja kehittämishankkeissa tieteellisiä artikkeleita, asiantuntija-artikkeleita, hankeraportteja, oppaita, opinnäytetöitä ja yleistajusia artikkeleita. Julkaisut on koottu julkaisusarjaksi.

ODL Liikuntaklinikan tieteellisistä tutkimuksista julkaistaan vuosittain noin 10 tieteellistä artikkelia. Sen lisäksi esitämme tutkimusten tuloksia aktiivisesti alan kansainvälisissä ja kotimaisissa kongresseissa.