Tutkimus & koulutus

Tiedon syventämistä ja uusien osaajien koulutusta

ODL Liikuntaklinikka järjestää liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutusta. Lisäksi koulutamme liikuntaan, ravitsemukseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä asioista kuntien virkamiehiä ja päättäjiä sekä sosiaali- ja terveysalan ja liikunta-alan ammattilaisia. Toteutamme koulutusta myös yrityksille, yhteisöille sekä suurelle yleisölle. Meiltä voit tilata myös ensiapukoulutusta.

Vaikuttavaa tutkimusta ja kehittämistä

ODL toteuttaa aktiivisesti erilaisia kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Edistämme väestön hyvinvointia myös tieteellisen tutkimuksen avulla. Tutkimus perustuu Oulun Diakonissalaitoksen arvoihin, vahvaan osaamiseen ja tieteiden väliseen yhteistyöhön. Tieteellistä tutkimusta teemme erityisesti ODL Liikuntaklinikalla, joka on korkeatasoinen, opetus- ja kulttuuriministeriön tukema liikuntalääketieteen osaamiskeskus.

Julkaisusarjaamme kuuluu tieteellisiä julkaisuja, asiantuntija-artikkeleita, hankeraportteja, oppaita, opinnäytetöitä ja yleistajuisia artikkeleita.