Kidutettujen kuntoutus

Yhteistyössä:

STM_tukee_Veikkauksen_tuotoilla_Sininen_RGB


Kuntoutus kidutuksen uhreille

Kidutettujen kuntoutus on tarkoitettu kidutuksen uhriksi joutuneille pakolaisille ja maahanmuuttajille. Kuntoutuksen asiakkaat ovat aikuisia ja 16 vuotta täyttäneitä nuoria. Kidutettujen lähiomaiset kuuluvat hoidon piiriin. Kidutettujen kuntoutus on moniammatillista tutkimus- ja kuntoutuspalvelua.

Yksikkömme tarjoaa arviointia ja kuntoutusta toistaiseksi ainoastaan oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

Tarjoamme myös koulutus- ja konsultointipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään kidutuksen uhreja.

Kidutettujen kuntoutuksen palvelumuotoja

 • moniammatilliset tutkimus- ja arviointijaksot
 • hoidon tarpeen kokonaisvaltainen arviointi
 • psykiatrinen hoito
 • psykoterapia
 • psykoedukaatio
 • fysioterapia
 • taideterapia
 • perhe- ja verkostotapaamiset
 • ryhmätoiminta
 • kuntoutusohjaus
 • lääkärin, kuntoutusohjaajan tai terapeutin sekä fysioterapeutin konsultaatio ja puhelinkonsultaatio
 • ohjaus muiden tukitoimien piiriin

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutukseen voi hakea terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittamalla lähetteellä ja kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

Lähete kidutettujen kuntoutukseen ja maksusitoumus.

Tunnista tuska (opas hoitohenkilökunnalle kidutustrauman tunnistamisesta)

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -hinnasto

Elina Vihelä
Palvelupäällikkö
0400 225 792
elina.vihela(at)odl.fi

Kidutettujen kuntoutuspalvelut
Isokatu 63, 3 krs
90120 Oulu