Sivukartta | Palaute   

Oulun Diakoniaopisto

Oulun Diakoniaopisto - Ihmisläheinen - vastuullinen - pohjoinen

Innostavaa ja aktiivista sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan opiskelua Oulun keskustassa ja Ylitornion vaaramaisemissa.

Koulutamme kahdessa toimipisteessämme osaavia ja työhönsä eettisesti sitoutuneita ammattilaisia tueksi elämän kaikkiin vaiheisiin. Meiltä valmistuva opiskelija on motivoitunut ja työtään kehittävä ammattilainen, jonka osaaminen vastaa työelämän ajankohtaisia tarpeita.

Oppilaitoksemme toimintaa ohjaavat ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja oikeudenmukaisuus. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja kannamme yhteiskuntavastuumme esimerkiksi työskentelemällä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

AJANKOHTAISTA

18.12.2014
Opintotoimisto on suljettuna 22.12. - 6.1.
Oulun Diakoniaopiston opintotoimisto on suljettuna 22.12. - 6.1. välisen ajan. Rauhallista Joulunaikaa!

Oulun Diakoniaopiston opintotoimisto on suljettuna 22.12. - 6.1. välisen ajan.

Rauhallista Joulunaikaa!

01.12.2014
Osaaminen yrittäjän hyvinvoinnin tekijänä
Tiedote 14.11.2014

Mitä työtehtäviä olet tehnyt tänään? Mitä osaamista tehtävien suorittaminen on vaatinut? Mikä haastaa hyvinvointialan yrittäjän osaamista nyt ja tulevaisuudessa? Onko sinulla tällä hetkellä joku akuutti osaamisen kehittämisen tarve? Näillä yksinkertaisilla kysymyksillä lähdimme kartoittamaan hoiva-alan yrittäjien kanssa heidän osaamistaan osana ODL:n HOIVA-hanketta. 

Alati muuttuvassa yhteiskunnassa osaamisesta on tullut yksi yritysten kriittinen menestystekijä.  Samalla kun yrittäjä suunnittelee yrityksensä strategiaa, hänen tulisi ottaa huomioon osaaminen ja sen johtaminen. Osaamisen tulisi kehittyä organisaation tavoitteiden mukaisesti. Parhaimmillaan systemaattinen osaamisen arviointi ja kehittäminen auttavat yritystä varautumaan ja sopeutumaan muutoksiin ja näin vähentävät muutoksiin liittyvää stressiä ja lisäävät hallinnan ja hyvinvoinnin tunnetta organisaation kaikilla tasoilla. Organisaation osaamisen kehittämisen lisäksi yrittäjän tulisi huolehtia myös oman osaamisensa kehittämisestä.

Haastattelemani yrittäjät tuottavat asumis- ja/tai kotipalvelua ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja/tai lastensuojelun asiakkaille. Kaikki haastatteluun osallistuneet yrittäjät olivat yhtä mieltä siitä, että yrittäjän työtehtävien kirjo ja niiden vaatima osaaminen on hyvin laaja. Hyvinvointialan yrittäjä osallistuu usein asiakastyöhön eli hänellä on vahvaa alan substanssiosaamista. Hänen vastuullaan ovat myös mm. talouden johtaminen, henkilöstöhallinto, kiinteistöjen hoitaminen, ulkoiset verkostot ja toiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Useimmilla haastatelluista oli hankittuna perus- tai korkea-asteen tutkinnon lisäksi jotain yrittäjäosaamista, mutta kehittämissuunnitelmaa oman osaamisen kehittämiseksi ei ollut olemassa. Akuutit osaamisen kehittämisen tarpeet vaihtelivat suuresti. Joku haluaisi kehittää talousosaamistaan, toinen koki, että henkilöstön johtaminen ja esimiehenä toimiminen on haastavaa uuden nuoren sukupolven tullessa työmarkkinoille ja kolmas kertoi, että puutteelliset ATK-taidot haastavat ajankäytön suunnittelua. Hyvinkin erilaiset kehittämisen tarpeet kertovat siitä, että yrittäjäksi tullaan hyvin erilaisia polkuja pitkin, hyvin erilaisilla osaamisprofiileilla.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ei välttämättä ole helppoa. Hyvinvointialan yrittäjien osaamista haastavat ympäröivän yhteiskunnan muuttuvat rakenteet, kuntien talouden kehittyminen, asiakasprofiilin muuttuminen ja työntekijöiden motivoiminen ja sitouttaminen. Haastatelluista kaksi harkitsi vakavasti yritystoiminnasta luopumista epävarmojen tulevaisuuden näkymien takia.  Verkostoyhteistyö, koulutukset ja erilaiset kehittämishankkeet koettiin kuitenkin sellaisena toimintana, jotka parhaimmillaan tukevat yrittäjän osaamista ja auttavat innostumaan arjessa omasta työstä yhä uudelleen.

Haastattelujen perusteella kokoamme Hoiva-hankkeessa osaamiskyselyn, jonka avulla jokainen kyselyyn osallistuva yrittäjä voi itsearvioinnin avulla luoda itselleen osaamisprofiilin ja saa samalla vinkkejä oman kehittämissuunnitelman laatimiseen. Yrittäjän omien työtehtävien ja niihin liittyvän osaamisen näkyväksi tekeminen voi myös auttaa organisaatiota entistä parempaan työnsuunniteluun ja tarkoituksenmukaiseen rekrytointiin, jotta johtamista ja vastuun jakamista voidaan kehittää organisaatiossa ja näin edistää yrittäjän omaa jaksamista ja hyvinvointia.

Sari Heinikoski, ODL/Oulun Diakoniaopisto, Koulutuspäällikkö, Lisä- ja täydennyskoulutus

Osaamiskartoitushaastattelut ovat osa HOIVA eli Hoiva-alan PK – yrittäjien hyvinvoinnin ja osaamisen tukeminen – hanketta, jossa selvitetään Pohjois-Pohjanmaalla toimivien hoiva-alan yrittäjien (lukuun ottamatta päivähoito) erityisiä hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ja tuen tarpeita. Projektin tuloksena syntyy selvitysraportti, jonka kautta saadaan tietoa niistä hyvinvoinnin ja osaamisen alueista, joilla yrittäjät kokevat tarvitsevansa tukea selvitäkseen yritystoiminnan toteuttamisesta ja työssä jaksamisessa. Hankkeen toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö vuosina 2014–2015. Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

ODL on vastuullinen hyvinvoinnin edistäjä ja suunnannäyttäjä. Tuotamme palveluja, jotka kuntouttavat ja edistävät terveyttä sekä tarjoavat hoivaa ja asumista. Me myös koulutamme ja kehitämme sekä teemme hyvää vapaaehtoistyön ja diakonian avulla. Uudistamme paraikaa voimakkaasti toimintaamme. ODL:n emoyhteisönä toimii Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Palveluliiketoimintaamme toteuttavat säätiön tytäryhtiöt. Toiminnastamme syntyvän taloudellisen tuloksen käytämme täysimääräisesti pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin parantamiseen. ODL:ssä työskentelee noin 430 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli noin 27 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jaana Ukonaho
Hoiva-hanke / ODL Liikuntaklinikka
puh. 050 312 5755
jaana.ukonaho(at)odl.fi

Lue lisää HOIVA-hankkeesta

28.11.2014
Blogikurssi käsityöihmisille 30.1.-1.2. ja 13.3.2015

Haluasitko jakaa käsiesi tuotoksia toisille saman alan harrastajille? Kiinnostaako blogin pitäminen? Jos vastasit molempiin kysymyksiin myöntävästi, sinun kannattaa tulla Oulun Diakoniaopistoon käsityöihmisten blogikurssille 30.1.-1.2. ja 13.3.2015.

Kurssilla opit perustamaan oman blogin, lisäämään sinne kuvia, kirjoittamaan työskentelystäsi ja kommentoimaan muiden blogeja. Lisäksi kurssilla tehdään kierrätysmateriaaleista käsitöitä, esim. juoma- ja säilykepurkkien avausnipsuista ja vanhoista kolikoista valmistettuja koruja.

Tarkemmat tiedot ja kellonajat löytyvät ESITTEESTÄ.

Kurssin hinta on 60 euroa/henkilö ja kurssille voi ilmoittautua 16.1.2015 mennessä ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLA.

OPISKELIJALLE

ELLI WILMA
 
 

 

 YHTEYSTIEDOT

  1. Oulun henkilöstö
  2. Ylitornion henkilöstö
  3. Osoitteet
Hakijalle
Tarjoamme ammatillista, ammattiin valmentavaa ja yleissivistävää koulutusta sekä kursseja niin nuorille kuin aikuisille.
Lue lisää »
Opiskelijalle
Käytännön ohjeita ja vinkkejä, jotka auttavat opintojasi sujumaan suunnitelmien mukaan.
Lue lisää »
Ammatillinen koulutus
Oulun Diakoniaopistossa voit opiskella sekä sosiaali- ja terveysalan että kasvatusalan ammatteihin.
Lue lisää »
Valmentavat ja valmistavat koulutukset
Opiskelijalla on mahdollisuus kehittää ammatillisessa koulutuksessa, työelämässä ja itsenäisessä elämässä tarvitsemiaan valmiuksia.
Lue lisää »
Vapaan sivistystyön koulutus
Kansanopistotoimintaa järjestetään Oulun Diakoniaopiston toimipaikoissa Ylitorniolla ja Oulussa.
Lue lisää »