Arvot

ODL:n arvot ovat

•    ihmisläheisyys
•    oikeudenmukaisuus
•    tuloksellisuus
•    edelläkävijyys

Toimimme asiakaslähtöisesti ja arvojemme mukaisesti. Toimintamme tapahtuu kristilliseltä arvopohjalta ihmisläheisesti, oikeudenmukaisesti, tuloksellisesti ja edelläkävijyyttä osoittaen.