Oravanpolun nuortenkoti

Tasapainoista arkea sijoitetuille lapsille

Oravanpolun nuortenkoti on turvallinen, vakauttavaa arkea lapsille ja nuorille tarjoava sijaishuoltoyksikkö huostaanotetuille tai sijoitetuille, psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille.

Haukiputaalla sijaitsevassa nuortenkodissa ovat mahdollisia intervallijaksot tai pidemmät sijoitusjaksot. Asukaspaikkoja nuortenkodissa on seitsemän.

Moniammatillista apua

Nuortenkodin moniammatilliseen työryhmään kuuluu nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökunnallamme on osaamista mm. psykiatrisesta hoitotyöstä ja traumatyöskentelystä. Tarpeen mukaan saatavilla on myös ravitsemusterapeutin ohjausta, lääkärin konsultaatiota tai psykologin tutkimuksia.

Arjen taitojen harjaannuttamista

Lapsen tai nuoren kuntoutumista nuortenkodissa tukevat turvallinen suhde ohjaajiin, arjen taitojen harjaannuttaminen, koulunkäynti ja aikuisuuden kynnyksellä olevilla nuorilla opiskelu tai työssä oppiminen.

Tuemme lapsen tai nuoren hoito- ja terapiasuhteita sekä terveellisiä harrastuksia. Sijoituksen aikana pidämme yhteyttä lapsen tai nuoren perheeseen ja verkostoihin sekä teemme perhetyötä yhdessä sovitulla tavalla ja tavoitteiden mukaisesti.

Kodinomaista asumista

Oravanpolun nuortenkoti sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella. Kodinomaisissa tiloissa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus omaan huoneeseen. Nuortenkodin oma piha ja lähellä olevat ulkoilumaastot mahdollistavat terveellisen liikunnan ja ulkoilun. Nuortenkodin läheisyydestä on linja-autoyhteys Ouluun.

Elina Vihelä
palvelupäällikkö
avopalvelut
0400 225 792
elina.vihela(at)odl.fi

Paikkakyselyt virka-ajan ulkopuolella:
Nuortenkoti
0400 225 796
oravanpolun.nuortenkoti
(at)odl.fi

Suvi Siekkinen
Vastaava ohjaaja
050 312 6883
suvi.siekkinen(at)odl.fi

Oravanpolun nuortenkoti
Oravanpolku 3
90850 Martinniemi
Sijainti kartalla »