Jälkihuolto

Tukea kotiutumiseen ja itsenäisen elämän alkuun

Jälkihuolto on sijoituksen jälkeistä lastensuojelun tukea itsenäistyvälle nuorelle tai alaikäisen lapselle ja hänen perheelleen.

Jos sijoitettu lapsi on alaikäinen, toteutamme jälkihuoltoa perhetyön muodossa lapsen kotiutumisen tueksi. Perhetyö on kotona toteutettavaa, tavoitteellista yhteistyötä. Perhetyön tavoitteet määritellään yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa.

Nuoren muuttaessa omaan asuntoon Oravanpolun nuortenkodilta tuemme siirtymävaihetta nuortenkodin tuttujen ohjaajien avo-ohjauksella ja tukiasumisella. Tuki voi pitää sisällään ohjausta kodinhoidollisissa asioissa, asioinnissa, etuuksien hakemisessa tai hoitokontaktiin kiinnittymisessä.  Nuorten jälkihuolto on tarkoitettu 18-21 -vuotiaille nuorille ja se on vapaaehtoista. Tuesta ja sen tavoitteista sovitaan yhteistyössä nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa.

Elina Vihelä
palvelupäällikkö
laitos- ja avopalvelut
0400 225 792
elina.vihela(at)odl.fi