Lapsiperheiden kotipalvelu

Arjen apua perheille

ODL tarjoaa lapsiperheiden kotipalvelua kaikille perheille, joiden voimavarat eivät riitä arjessa.

Kotipalvelua voi saada esimerkiksi vanhempien sairastaessa, synnytyksen, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia, uupumistilanteissa, perheen kriisissä tai muun perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Palvelu perustuu 1.1.2015 voimaantulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen, eikä palvelun saaminen edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Vanhemmuuden tukemista ja kodinhoitoa

Kotipalvelun lähi- ja kodinhoitajien tehtäviin kuuluvat päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Lastenhoidon lisäksi palveluun kuuluu kodinhoitoapua, joka voi olla esim. imurointia, ruuan laittoa tai pyykinpesua. Kotipalvelu ei kuitenkaan ole pelkkää siivouspalvelua.

Kotipalvelu edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä perheen kanssa yhdessä keskustelemalla, ohjaamalla ja tekemällä.

Palvelun tilaa ja maksaa lapsiperheen kotikunta, joka määrittelee palvelutarpeen, sen keston ja mahdollisen asiakasmaksun.