Asuminen & hoiva

Asumispalveluja, hoivaa ja perheiden tukea

Tarjoamme kodinomaista ja ikäihmistä arvostavaa tehostettua palveluasumista Oulussa, Limingassa ja Kempeleessä sijaitsevissa palvelukodeissamme. Sotainvalideille tarjoamme sekä lyhytaikaista että pitkäaikaista asumista ja hoivaa Sotainvalidien Veljeskodissa Oulussa.

Kotipalvelumme ovat omassa kodissa asuville vanhuksille ja omaishoitajille suunnattuja, terveyttä ja arjen toimintakykyä tukevia palveluja. Lapsiperheille tarjoamme myös uutta, lain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua, kun perheen voimavarat eivät riitä arjessa.

Toimimme yhdessä kaikkien hyväksi myös lastensuojelupalveluin, joita tarjoamme kuntien lastensuojelun tukena lasten, nuorten ja perheiden elämän vaikeissa tilanteissa.